Platform Kunst, Cultuur & Erfgoed Oegstgeest
Platform Kunst, Cultuur & Erfgoed Oegstgeest

De kunst- en cultuurorganisaties van het Platform willen zich sterk maken voor kunst, cultuur en erfgoed in Oegstgeest. Het Platform bevordert de samenwerking tussen de deelnemende organisaties onderling en met de gemeente. Samen met de gemeente wil zij het kunst- en cultuuraanbod op peil houden en mede vormgeven. Daarbij anticipeert het Platform op de veranderende samenleving.

Het Platform onderhoudt contacten met andere instanties en neemt deel aan relevante overlegorganen. Daarnaast verzorgt zij publiciteit voor de media op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.

De initiatiefgroep:

Saskia Baatenburg de Jong-Telling
info@kceoegstgeest.nl

Marian Hoffer
contact@kceoegstgeest.nl

Joanneke de Boer
website@kceoegstgeest.nl